X
X

Siber güvenlik nedir?

AnasayfaHaberiniz Olsun.Siber güvenlik nedir?

 

Siber güvenlik nedir? Siber güvenliğin gelişmesi neden önemlidir?

 

Geçmişten günümüze internet kullanım oranı bir hayli artmıştır. Bu hızlı artış bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en temel olanı veri güvenliğidir. Mühendisler kişisel bilgilerinin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak için belli başlı çalışmalar yapmaktadırlar. Veri güvenliğini sağlamak için yapılan bütün yazılımsal ve donanımsal çalışmalara da siber güvenlik denir. Peki siber güvenlik alanındaki gelişmeler neden önemlidir?

 

Önemli verilerin internet ortamında saklanabilmesi

İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ile internet ortamında saklanması gereken veri miktarı da artmıştır. İnternet ortamında saklanması gereken verilerin artması ile de veri güvenliği ciddi bir durum haline gelmiştir. Nitekim saklanan verilerin sadece saklayan kişiye veya saklayan kişinin izin verdiği kişilere ulaşması gereksinimi de doğmuştur. Bu nedenle siber güvenlik alanında çalışmalar yapılmaya başlanmış ve büyük şirketler bu sektöre yatırımlar yapmışlardır. Özellikle 2015 yılından itibaren siber güvenlik alanına büyük yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

Siber güvenlik alanına en çok yatırım yapan şirketler

  • Google
  • Apple
  • Facebook
  • Amazon

gibi dünya devi şirketlerdir. Bu şirketlerin bu denli büyük yatırımlar yapmaları ilgili sektörün önemini de gözler önüne sermektedir.

Kullanıcıya güven veren sistemlerin kurulması

Siber güvenlik alanındaki gelişmeler internet ortamında veri güvenliğini daha iyi duruma getirmiştir. Veri güvenliğinin daha iyi duruma gelmesi de ilgili internet sistemlerini kullanan kullanıcıların sistemlere olan güvenlerinin artmasını sağlamıştır. Duyulan bu güven de internet teknolojisinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca yazılım ve donanım araçlarının birlikte daha optimize bir şekilde çalışabilmesi de bu yollar ile daha kolay hale gelmektedir.

Bazı sektörlerin teknolojik ortama taşınabilmesi

Geçmiş dönemlerde bazı sektörler veri güvenliği sağlamada teknolojinin yetersiz olduğunu düşündükleri için sistemlerine internet teknolojisini entegre etmemişlerdir. Siber güvenlik alanındaki gelişmeler ile birlikte bu düşünde ortadan kalkmıştır. Özellikle bankacılık ve devlet işlerini internet ortamına taşımaktan kaygılı olan yöneticiler veri güvenliğini sağlama konusunda teknolojinin geliştiğini görmüşlerdir. Elbette teknolojinin bu yönde gelişimini gördükleri için de sistemlerini internet ortamına entegre etmişlerdir. İnternet ortamına entegre sistemler ile yazılım ve donanım daha optimize hale gelmiştir. Bu da şirketlerin işlerini kolaylaştırmıştır.

Askeri alanda ilerleme sağlanabilmesi

Siber güvenlik alanındaki gelişmelerin etkilediği en temel sektör hiç şüphesiz askeriyedir. Askeriye devlet sırlarını ve özel operasyon verilerini kendinde bulundurduğu için çok mühim bir alandır. Bu denli mühim bir alan için yapılan çalışmalar da haliyle özeldir. Sıradan vatandaşlar için uygulanan veri güvenlik politikalarına ek olarak askeri teknoloji sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler sıradan güvenlik sistemlerinden çok çok üstündür. Oluşabilecek her türlü saldırıya hazırlıklı sistemler kurulmaya çalışılmaktadır. Özellikle hava koordinasyon ve iletişim bilgileri özel yöntemler ile gizlenerek şifrelenmektedir. Ayrıca askeri alandaki veri güvenliği için ulusal ve uluslararası olmak üzere çokça anlaşma bulunmaktadır. Devletler bu anlaşmalar neticesinde hareket etmektedirler.


Top