X
X

Sosyal medya ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır?

AnasayfaYazılarReklam & TanıtımSosyal medya ne gibi kolaylıklar sa...

Sosyal medya ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? Sosyal medya sadece içerik paylaşma yeri mi?

Sosyal medya hiç şüphesiz hemen her sektörü etkilemektedir. Bu etkisini kimi sektörlerde olumlu kimi sektörlerde ise olumsuz olarak göstermektedir. Sosyal medya özellikle ilk kullanılmaya başladığı günden bugüne büyük bir değişim yaşamıştır. Yaşadığı bu değişim ve gelişim ile insanlık tarihini de değiştirmiş ve ilklere imza atmıştır. Peki sosyal medya insanlık tarihini nasıl etkilemiş ve ne gibi kolaylıklar sağlamıştır?

Kitleleri bir araya toplama

Sosyal medyanın en büyük özelliklerinden biri büyük kitleleri bir araya toplaması ve ortak bir düşüncede buluşturmasıdır. Yüz binlerce hatta milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden ortak bir paydada buluşabilmektedirler. Buluştukları bu ortak payda için kitleler oluşturarak belli eylemler düzenlemektedirler. Seslerini duyurmak için öncesine göre çok fazla vakit harcamalarına gerek yoktur. Sosyal medya sayesinde inanılmaz büyüklükte insan toplulukları çok kısa bir sürede bir araya toplanabilmektedir.

Anında haberdar olma

Sosyal medya propagandası özellikle haber yaymada çok etkili bir yöntemdir. Eski dönemlere göre çok kısa sürede haberler yayılabilmekte ve ilgili kişilere ulaşabilmektedir. Kısa sürede çok fazla kişiye ulaşan bu haberler sayesinde insanlar bilinçlenmekte ve bu neticede hareket etmektedirler. Tabi kimi durumlarda yayılan bu haberler doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış olamamaktadır. Bu nedenle insanlar yanlış bilgi ile yönlendirilmektedirler. Bu olayı engellemek için olabildiğince güvenli kaynaklar takip edilmelidir.

Başkalarını görerek bilinç kazanma

Geçmişte topluluklar ayrı yerlerde birbirinden habersiz bir şekilde yaşamaktaydı. İnsanlar hiç gitmedikleri ve görmedikleri bir yer hakkında bilgi sahibi olamamaktaydılar. Günümüzde ise sosyal medya sayesinde binlerce kilometre uzaktaki insanlar hakkında dahi bilgi sahibi olunabilmektedir. Sosyal medya milyonlarca insan hakkında milyonlarca bilgi sunmaktadır. Bu nedenle hiç gidilmeyen bir yerdeki kültür veya topluluk hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Diğer insanlar hakkında bilgi sahibi olan insanlar ise bilinçlenmekte ve kendilerini geliştirmek istemektedirler. Bu olay da insan topluluğunu daha ileriye taşımaktadır.

Özgürce fikir paylaşma

Gündelik hayatta fikirlerini paylaşamayan bu fikirleri paylaştığında dışlanacağını düşünen insanlar sosyal medyada fikirlerini özgürce paylaşmaktadırlar. Nitekim çoğu sosyal medya platformunun günümüzdeki ortak amacı budur: İnsanların fikirlerini diledikleri gibi ifade etmeleri ve yorumlar almaları. Elbette bu özgürce fikir paylaşma durumu karşı tarafın özgürlük alanına geçmemelidir. Başka bir insanın özgülük alanına geçmek günlük hayatta nasıl olumlu bir davranış değil ise sosyal medyada da bu şekildedir.

Reklam piyasası

Geleneksel reklam pazarlaması en yaygın olarak televizyon üzerinden ilerlemektedir. Modern reklam pazarlaması ise internet üzerinden ilerlemektedir. İnternet üzerinden ilerleyen reklam pazarlaması da en çok sosyal medya üzerinden yapılmaktadır. Sosyal medya doğru reklamı doğru kişiye yani potansiyel müşteriye ulaştırmada benzersiz bir araçtır. Sosyal medyanın gelişmesi de haliyle bu reklam piyasasını büyütmüştür. Büyük şirketler geleneksel reklam stratejilerine ek olarak modern reklam stratejileri de uygulamaktadırlar.


Top